Patentu valde stiprina sadarbību ar Japānas Patentu iestādi 26.11.2019


 

Š.g. 19. novembrī Japānas Patentu iestādes delegātu vizītes Latvijā ietvaros noritēja tikšanās ar Patentu valdes pārstāvjiem.

           

Delegācijas sastāvā Patentu valdē ieradās Japānas Patentu iestādes vadītāja vietnieks Kuņihiko Šimano (Kunihiko Shimano), Japānas Patentu iestādes Politikas plānošanas un sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas direktors Masaši Nemoto (Masashi Nemoto) un Japānas Patentu iestādes Politikas plānošanas un sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas direktora vietnieks Jošitaka Ota (Yoshitaka Ota). Tāpat vizītē piedalījās Japānas Ārējās tirdzniecības organizācijas (JETRO) Diseldorfas biroja Vecākais direktors intelektuālā īpašuma jautājumos Jošiaki Kodači (Yoshiaki Kodachi) un Japānas vēstniecības Latvijā padomnieks Tošijuki Suzuki (Toshiyuki Suzuki).

Patentu valdes sadarbība ar Japānas Patentu iestādi aizsākās jau 1997. gadā, kad Patentu valdes pārstāvji piedalījās Japānas Patentu iestādes organizētās apmācībās, lai pārņemtu labāko praksi iestādes darba organizēšanā.

Vizītes gaitā tika pārspriesti aktuālie jautājumi rūpnieciskā īpašuma sfērā, piemēram, mākslīgā intelekta piedāvāto iespēju izpētes kontekstā Japānas Patentu iestādes pārstāvji informēja, ka š.g. 20. novembrī iestāde rīko starptautisku simpoziju par patentu pieteikumu ekspertīzes veikšanu ar mākslīgo intelektu saistītiem izgudrojumiem, tādējādi akcentējot šīs sfēras pieaugošo lomu rūpnieciskā īpašuma nozarē.

Patentu valdes pārstāvji dalījās ar aktualitātēm informācijas tehnoloģiju projektu īstenošanā, pieminot gan preču zīmju un dizainparaugu informācijas sistēmu uzlabošanu atbilstoši jaunās Preču zīmju direktīvas prasībām, kā arī izstrādes procesā esošo patentu administrēšanas sistēmu. Tāpat tika izceltas Patentu valdes izvērstās sabiedrības informēšanas aktivitātes, veicinot izpratni par intelektuālo īpašumu uzņēmēju, pētnieku, mācībspēku, radošo industriju un tehnoloģiju pārneses centru pārstāvju, kā arī visu jauniešu vecuma grupu vidū. 

Pārrunājot starptautiskās aktualitātes rūpnieciskā īpašuma sfērā, tika apspriesti jaunākie notikumi Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) kontekstā, piemēram, panāktais progress dažādos jautājumos pēdējā Ģenerālās Asamblejas sanāksmē un gaidāmās WIPO ģenerāldirektora vēlēšanas.

Vizītes noslēgumā puses apņēmās turpināt sadarbību rūpnieciskā īpašuma jautājumos un iestāžu starpā īstenot pieredzes apmaiņas un labākās prakses pārņemšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Dagne Striķe
Patentu valdes Juridiskā un administratīvā departamenta
Projekta vadītāja
Tālr.: 67220038
E-pasts:
dagne.strike@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.