Patentu valde stiprina sadarbību ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju 28.02.2020


Š.g. 12. februārī, Patentu valdē, vizītē ieradās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pārstāvji ar mērķi pārrunāt iestāžu līdzšinējo sadarbību un tās attīstību noslēgtā Sadarbības līguma ietvaros. Aktīva sadarbība ar EUIPO ir uzskatāma par vienu no svarīgākajām Patentu valdes prioritātēm, kas ļauj pastāvīgi uzlabot iestādes sniegtos pakalpojumus.

      

EUIPO delegācijas sastāvā Patentu valdē ieradās Eiropas Sadarbības dienesta (European Cooperation Service) vadītājs Havjers Moreno (Javier Moreno) un IT projektu vadītājs Agisilos Teodorakes (Agisialos Theodorakeas).

Patentu valde informēja par paveikto 2019. gadā Eiropas Sadarbības projektu īstenošanā.

Īpaša uzmanība tika pievērsta Patentu valdes datubāzu un e-pakalpojumu attīstības jautājumiem, it īpaši ņemot vērā jauno izstrādāto likumu “Preču zīmju likums”, kura mērķis ir nodrošināt tiesisko aizsardzību tiesībām uz preču zīmi, sertifikācijas zīmi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kā arī tika pieminēta topošā patentu administrēšanas sistēma, kuras ieviešanas rezultātā patentu pieteicējiem tiks piedāvāti 8 jauni e-pakalpojumi.

Jaunā EUIPO Stratēģiskā plāna līdz 2025. gadam kontekstā atsevišķa uzmanība tika pievērsta sabiedrības informēšanas pasākumiem un to sasniedzamības rādītājiem (key performance indicators). Tas turpmāk veicinās vienotu praksi sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanā par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem ES dalībvalstīs. Kā vienu no jaunākajām iniciatīvām EUIPO delegācija prezentēja MVU atbalsta programmu (EUIPO SME Programme), kura veicinās plašāku un efektīvāku intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas izmantošanu uzņēmējdarbībā ES mērogā.

Starp galvenajām sadarbības iniciatīvām ir izveidotā Eiropas Intelektuālā īpašuma tīkla (European Intellectual Property Network – EUIPN) stiprināšana un informācijas apmaiņas veicināšana starp tās biedriem, dažādu atbalsta rīku un programmu izstrāde mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, darbs pie jau pastāvošo rīku TMview un DSview u.c. uzlabošanas atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Ar jauno EUIPO Stratēģisko plānu 2020.–2025. gadam ir iespējams iepazīties šeit >>> https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/strategic-plan

EUIPO ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras darbības mērķis ir reģistrēt un veicināt Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu, kas ir nozīmīgas vienotā Eiropas tirgus sastāvdaļas. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā, kas ietver 28 valstis. Sadarbībā ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, nacionālajiem intelektuālā īpašuma tiesību nozares centriem EUIPO veicina intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstību.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļa
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv  

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.