Patentu valde stiprina sadarbību ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju 18.02.2019


 

Š.g. 13. februārī, Patentu valdē, vizītē ieradās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pārstāvji ar mērķi pārrunāt iestāžu līdzšinējo sadarbību un tās attīstību noslēgtā Sadarbības līguma ietvaros. Aktīva sadarbība ar EUIPO ir uzskatāma par vienu no svarīgākajām Patentu valdes prioritātēm, kas ļauj pastāvīgi uzlabot iestādes sniegtos pakalpojumus.

EUIPO delegācijas sastāvā Patentu valdē ieradās Starptautiskās sadarbības un juridisko jautājumu departamenta (International Cooperation and Legal Affairs Department) direktors Žoau Negrau (João Negrão), kā arī Eiropas Sadarbības dienesta (European Cooperation Service) pārstāvji Džoana de Moura (Joana de Moura) un Stefano Mančini (Stefano Mancini).

Vizītes sākumā EUIPO delegācija sveica Patentu valdi ar starptautiskā pakalpojumu kvalitātes apliecinājuma – ISO 9001:2015 sertifikāta iegūšanu, kas ir nozīmīgs iestādes panākums, ņemot vērā to, ka līdz šim EUIPO projekta ietvaros šo sertifikātu ir ieguvušas tikai astoņas Eiropas Savienības nacionālās rūpnieciskā īpašuma iestādes. Turpinājumā Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Juridiskā un administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Grīnbergs informēja EUIPO pārstāvjus par Patentu valdes paveikto 2018. gadā pie Eiropas Sadarbības projektu īstenošanas.

Īpaša uzmanības tika pievērsta sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas tika īstenoti, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar EUIPO, kā arī izvērstai sadarbībai ar Eiropas Patentu organizāciju (EPO) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO). EUIPO pārstāvji atzinīgi novērtēja iestādes paveikto sabiedrības informēšanā par intelektuālo īpašumu – izceļot Patentu valdes un Valsts izglītības satura centra izstrādāto metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Metodiskais materiāls tika atzīts par labās prakses piemēru arī citām Eiropas rūpnieciskā īpašuma iestādēm, uzsverot šī materiāla potenciālu tikt tulkotam citās valodās.

Ņemot vērā to, ka spēkā esošais EUIPO Stratēģiskais plāns darbosies tikai līdz 2020. gadam, vizītes turpinājumā bija iezīmēti gaidāmo projektu ieviešanas termiņi un aprises – informējot EUIPO par Patentu valdes prioritātēm jaunajam EUIPO stratēģiskajam plānam līdz 2025. gadam. Starp galvenajām sadarbības iniciatīvām ir izveidotā Eiropas Intelektuālā īpašuma tīkla (European Intellectual Property Network – EUIPN) stiprināšana un informācijas apmaiņas veicināšana starp tās biedriem, dažādu atbalsta rīku un programmu izstrāde mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, darbs pie jau pastāvošo rīku TMview un DSview u.c. uzlabošanas atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Šobrīd norisinās publiskā konsultācija par EUIPO jauno stratēģisko plānu 2020.–2025. gadam un ikvienam interesentam ir iespējams iesniegt savus priekšlikumus EUIPO stratēģiskajām prioritātēm.

EUIPO ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras darbības mērķis ir reģistrēt un veicināt Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu, kas ir nozīmīgas vienotā Eiropas tirgus sastāvdaļas. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā, kas ietver 28 valstis. Sadarbībā ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, nacionālajiem intelektuālā īpašuma tiesību nozares centriem EUIPO veicina intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstību.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv 

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.