Patentu valde dalās labākajā pieredzē iestādes darba efektivitātes uzlabošanā 15.04.2019


Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, no 25. marta līdz 5. aprīlim, starptautiskās Patentu kvalitātes apmācību programmas ietvaros notika zināšanu un pieredzes apmaiņa starp attīstības valstu intelektuālā īpašuma iestāžu augsta līmeņa pārstāvjiem un pasaules, kā arī Eiropas nozares profesionāļiem patentu kvalitātes jautājumos. Ar labāko praksi iestādes darba efektivitātes celšanā dalījās Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis.

Lai veicinātu inovācijas un patentu kvalitātes attīstību, kas nākotnē sekmētu infrastruktūras un ekonomikas izaugsmi attīstības valstīs, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) sadarbībā ar Norvēģijas Rūpnieciskā īpašuma iestādi (NIPO) jau piekto gadu pēc kārtas īstenoja Patentu kvalitātes apmācību programmu (Global Patent Issues: Patent Quality Training Program). Programmas ietvaros attīstības valstu rūpnieciskā īpašuma organizāciju pārstāvjiem tiek nodrošināta iespēja gūt ne tikai teorētiskas zināšanas kvalitātes vadībā un patentu kvalitātes uzlabošanā, bet apgūt arī praktiskas iemaņas projektu vadībā no nozares ekspertu un pieredzējušu uzņēmēju perspektīvas, nodrošinot atvērtu telpu diskusijām ar starptautiskiem ekspertiem.

Divu nedēļu ilgās mācībās augsta līmeņa intelektuālā īpašuma iestāžu pārstāvji no 15 attīstības valstīm (kā, piemēram, Indijas, Ēģiptes, Kazahstānas, Peru, Kubas u.c.), kas kopā ar ekspertiem no WIPO Akadēmijas, NIPO, Eiropas Patentu iestādes (EPO) diskutēja par patentu kvalitāti un tās uzlabošanas metodēm, iestāžu praksi kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā un risku vadībā, kā arī kvalitātes aspektiem patentu meklējumu un ekspertīzes jautājumos. Atsevišķa uzmanība tika pievērsta patentu kvalitātei no administratīvās (juridiskās), kā arī lietotāju perspektīvas.

Efektīva procesu pārvaldība ir liels izaicinājums gan lielām, gan arī salīdzinoši mazām rūpnieciskā īpašuma iestādēm – ar Latvijas Republikas Patentu valdes (PV) praksi darba efektivitātes veicināšanā dalījās PV direktors Sandris Laganovskis. Savas uzstāšanās laikā PV direktors atzīmēja iestādes uzlabojumus patentu jomā, kas ir rezultāts pērn veiksmīgi ieviestai kvalitātes vadības sistēmai atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām un starptautiskiem sadarbības projektiem ar WIPO, EUIPO un EPO. Pateicoties kopš 2016. gada sadarbībā ar EPO veiksmīgi īstenotajam Patentmeklējumu pilotprojektam, tiek uzlabota nacionālo patentu kvalitāte vidēji 25 % pieteikumiem katru gadu. Pilotprojekta ietvaros, pirms uzsākt patentēšanas procedūru citās valstīs, EPO ekspertu meklējuma rezultāti palīdz pieteicējiem pārliecināties par sava izgudrojuma patentspēju un noskaidrot, vai kas līdzīgs jau nav izgudrots citur pasaulē – bez maksas. No tiem patentu pieteikumiem, kam meklējuma rezultāti bija pozitīvi un dati pieejami publiski, šobrīd pieci ir uzsākuši patentēšanas procedūru ārvalstīs – iesniegti divi Eiropas patenta pieteikumi un trīs starptautiskie pieteikumi.

Uzlabojumu efektivitāti apstiprina arī pēdējie mērījumu dati, kas liecina, ka 85 % lietotāju ir pilnīgi un galvenokārt apmierināti ar patenta pieteikumu iesniegšanas un piešķiršanas procedūrām. Ir vērojams kāpums arī patentu pieteikumu skaita ziņā – pērn ir iesniegts par 14 % vairāk pieteikumu izgudrojumu aizsardzībai. Noslēgumā tika prezentēti īstenotie sabiedrības informēšanas pasākumi, kā arī nākotnes iniciatīvas, kuru starpā ir viens no šī gada prioritārajiem mērķiem – patentu informācijas sistēmas izstrāde.

Noslēgumā pasākuma auditorija atzinīgi novērtēja iestādes paveikto un izteica vēlmi par ciešāku sadarbību, lai veicinātu savstarpēju pieredzes un viedokļu apmaiņu iestāžu darba efektivitātes un kvalitātes celšanā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.