Patentu tehniskās bibliotēkas informācija 14.04.2005


Katru gadu 26.aprīlī tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektors Kamils Idriss šogad savu uzrunu ir veltījis jauniem cilvēkiem, aicinot tos – domāt, izgudrot, radīt. „Šī diena ļauj apjaust, ka pasaule kļūst labāka pateicoties cilvēka inovatīvajai un radošajai darbībai. Cilvēka radošās un inovatīvās spējas ir neierobežotas. Šī resursa potences ir neizsmeļamas. Nekur tās neizpaužas tik acīm redzami kā jaunos cilvēkos.”    

Dienas ietvaros LR Patentu valdē notiks konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību.

Patentu tehniskā bibliotēka rīkos atvērto durvju dienu, kurā paredzēta:
1) ekskursija pa bibliotēku,
2) novadpētniecības tiešsaistes  datu bāzes Latvijas rūpniecības vēsture prezentācija;
3) tematiskā cikla 20. gadsimta izgudrojumi, kas satricināja pasauli izstāde 20. gadsimta izgudrojumi, kas satricināja pasauli: (1930-1939);
4) bibliotēkas lietotāju apkalpošanas akcijas un konsultācijas.

Pasākuma laikā LR Patentu valde un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” rīkos semināru bibliotēku darbiniekiem par intelektuālā īpašuma, it īpaši, par rūpnieciskā īpašuma – izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības lomu mūsdienu sabiedrībā.

Pasākuma programmu skat.: www.patbib.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.