OCTA un kaitējuma kompensācijas noteikšana - jaunākās tiesu atziņas un skaidrojumi “Jurista Vārdā” 19.05.2020


Šodien, 19. maijā, iznācis “Jurista Vārda” laidiens, kas veltīts kaitējuma kompensācijām ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas pārkāpumos. Un, turpinot ārkārtas situācijas laikā ieviesto tradīciju, “Jurista Vārds” brīvpieejā jebkuram interesentam piedāvā Alekseja Dimitrova eseju par cilvēktiesību ierobežojumiem pandēmijas laikā.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2020. gada 19. maija laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12257

Cietušā tiesības uz kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā ir viens no kriminālprocesa taisnīga noregulējuma elementiem. Kriminālprocesā līdzās vispārīgam kaitējuma atlīdzināšanas mehānismam pastāv arī izņēmums – kaitējuma kompensācija cietušajiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. Rakstā “Kaitējuma kompensācija ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas pārkāpumu gadījumos” autores izklāsta kaitējuma kompensācijas vispārīgo regulējumu un Senāta jaunākās atziņas šajā jautājumā, kā arī izņēmuma nosacījumus, kas pakārtoti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienības Tiesas atziņām.

2020. gada 21. janvārī Senāta Krimināllietu departaments lietā SKK-1/20201 nolēma grozīt tiesu praksi par kaitējuma kompensāciju noziedzīgā nodarījumā cietušajam, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. Par OCTA likumu un zaudējumu piedziņu no vainīgās personas lasiet zvērinātas advokātes, Mg. iur. Ivetas Ļaksas publikācijā “Likums aizsargā abas puses”.

Savukārt ZAB “Vilgerts” zvērināta advokāta, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzēja, Dr. iur. Jāņa Kubiļa publikācijā “Tiesu prakses maiņa norāda uz skaidra normatīvā regulējuma nepieciešamību” autors piedāvā apskatu par Augstākās tiesas mājaslapā publicēto Senāta Krimināllietu departamenta 2020. gada 21. janvāra lēmumu lietā Nr. SKK-1, kurā izteiktas vairākas nozīmīgas atziņas saistībā ar cietušā tiesībām uz kaitējuma kompensāciju.

(!) Šajā numurā ikvienam interesentam brīvi pieejama publikācija “Covid-19 Latvijā: piesardzība pāri visam”, kur Eiropas Parlamenta Zaļo/EBA frakcijas padomnieks pamattiesību, tieslietu un iekšlietu jomā, Mg. iur. Aleksejs Dimitrovs piedāvā nelielu fragmentu no savas esejas, kas publicēta līdz ar citu valstu pārstāvju publikāciju apskatu sadaļā par Covid-19 situāciju Eiropā.

 

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” var iegādāties, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

  • 67311161; 
  • abonenti@lv.lv
  • vai klātienē mūsu Klientu centrā: Bruņinieku 53, Rīgā.

 

Žurnālu KIOSKS (iespēja iegādāties arī e-žurnālu): https://juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

 

Par “Jurista Vārdu”

 

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

 

 

 

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

T.: +371 67310675

Mob.: +371 22113792

kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.