Notiks EQUAL projekta „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšana” nacionālas sadarbības partnerības līguma parakstīšana 29.06.2005


Piektdien, 1.jūlijā pulksten 12, Valsts probācijas dienesta pārvaldē, Dzirnavu ielā 91/1 4.stāvā, notiks EQUAL projekta „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšana” nacionālas sadarbības partnerības līguma parakstīšana.

Noslēdzot šo sadarbības līgumu, Valsts probācijas dienests (VPD), Ieslodzījuma vietu pārvalde, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, Izglītības un zinātnes ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valmieras pilsētas dome, Liepājas pilsētas dome, Labdarības biedrība „Mūsu zemei”, Biedrība „Rīgas pilsētas misija” savstarpēji vienojas par EQUAL projekta kopīgu īstenošanu.

Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē.

Projekts „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai” paredz uzsākt nodarbinātības veicināšanas pasākumus personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, sagatavojot tās iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā uzreiz pēc atbrīvošanas.

2005.gada 24.janvārī Valsts probācijas dienests kā vadošais partneris noslēdza EQUAL ieviešanas līgumu ar Labklājības ministriju. No 2005.gada 1.februāra ir uzsākta projekta realizācija.

Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projekta „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai” galvenie uzdevumi ir:
·    attīstīt integrētu nodarbinātības sistēmu bijušajiem ieslodzītajiem;
·    veicināt sociālās rehabilitācijas centru un dienas centru pakalpojumu attīstību pieejamību bijušajiem ieslodzītajiem un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu;
·    izstrādāt atbilstošu normatīvo bāzi projekta aktivitāšu ilgtspējas nodrošināšanai.

Valsts probācijas dienests ir valsts iestāde, kas rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar cilvēkiem, kuri izcieš kriminālsodu sabiedrībā (nosacītie sodi un piespiedu sodi) un palīdz bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā. Īpašu uzmanību VPD pievērš tieši darbam ar jaunatni, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanas iespējamību.

Atgādinām, ka Latvijā EQUAL programmas ietvaros tiek īstenoti 10 starptautiski sadarbības projekti, kas meklē un piedāvā jaunus veidus, kā mazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanu darba dzīvē. Projektu īstenošanai Latvijā no 2004. līdz 2006. gadam kopumā tiks izmantoti 6,7 miljoni latu. EQUAL programmas ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija.


Uz pasākumu aicināti arī žurnālisti!
Pēc līguma parakstīšanas būs iespēja uzdot jautājumus par EQUAL projekta realizācijas gaitu.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.