Muitas un policijas darbinieki dalās pieredzē viltošanas un pirātisma apkarošanā 12.09.2019


Š.g. 12. septembrī starptautiskajā seminārā “Jaunākās tendences viltošanas un pirātisma apkarošanā” muitas un policijas darbinieki papildinās zināšanas, lai ierobežotu viltotu preču un pirātisma izplatību Latvijā. Semināra mērķis ir vērst uzmanību uz efektīvu metožu izmantošanu, lai novērstu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.

Jau ceturto gadu pēc kārtas Patentu valde (PV) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi (VID MP) un Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi (VP ENAP) īsteno apmācības muitas un policijas darbiniekiem, tādējādi nodrošinot iespēju Latvijas tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem pārņemt labāko Eiropas un pasaules praksi cīņai ar viltojumiem un pirātismu.

Kā norāda PV direktors Sandris Laganovskis: “Priecājos par to, ka šī 2016. gadā veiksmīgi uzsāktā iniciatīva tiek turpināta, tādējādi nodrošinot mūsu dienestiem iespēju gūt jaunu un nozīmīgu informāciju, kas sekmēs ātrāku un efektīvāku cīņu pret pārkāpumiem un nodrošinās drošu vidi ikvienam preču un pakalpojumu patērētājam Latvijā”. Pētījumos, kas tika veikti ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra palīdzību, aprēķināts, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu dēļ katru gadu 11 tautsaimniecības nozarēs tiek zaudēti 60 miljardi EUR, kas atbilst 7,4 % no kopējā pārdošanas apjoma Eiropas Savienībā. Analizējot situāciju Latvijā — pārkāpumu rādītie zaudējumi atbilst aptuveni 109 miljoniem EUR jeb 55 EUR uz vienu Latvijas iedzīvotāju gadā. Turklāt pēdējie pētījumi rāda, ka 97% no visām aizturētām viltotām precēm tika novērtētas kā preces, kas rada nopietnu risku patērētāju drošībai un veselībai.

VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls norāda: “Līdztekus akcīzes preču un narkotiku kontrabandas apkarošanai cīņa pret viltotu preču izplatību ir viena no būtiskākajām muitas darba prioritātēm. Kontrolējot no trešajām valstīm ievestās kravas un sūtījumus, muita regulāri novērš mēģinājumus nogādāt Latvijā viltotas preces. Iepriekšējā un šajā gadā sasniegti labi rezultāti, gan novēršot vairāk nekā 70 tūkstošu pāru viltotu sporta apavu nonākšanu apritē, gan liedzot ievest desmitiem tūkstošu viltotu medikamentu, instrumentu, tabakas izstrādājumu un citu preču. Tādējādi muita sargā sabiedrību no nekvalitatīvu, lietošanai bīstamu preču radītiem apdraudējumiem, vienlaikus nodrošinot arī uzņēmumu aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Lai sekmīgi īstenotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumus, muitas amatpersonām ir nepieciešamas daudzpusīgas zināšanas, kuru paplašināšanā ļoti nozīmīga ir informācijas un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un ārvalstu muitas un citu dienestu ekspertiem.”

Mainoties preču un patērētāju paradumiem, arvien populārāki kļūst pirkumi internetā – tieši tur arvien biežāk tiek konstatētas viltotas un pirātiskas preces. Tādēļ arī šogad lielāka uzmanība tiek pievērsta intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem tiešsaistē, kā arī kibernoziegumiem internetā. Seminārā tiks apspriesti jautājumi par Latvijas muitas dienesta aktivitātēm intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novēršanā, policijas rīcību preču zīmju nelikumīgas izmantošanas gadījumos, kibernoziegumiem internetā, virtuālo naudu, Darknet un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī aktuālajām tendencēm “mazo sūtījumu” viltojumu apkarošanā Dānijā un ASV Muitas un robežkontroles dienesta pieredzi cīņā pret viltošanu un pirātismu.

“Latvijā kopumā ir vērojama pozitīva tendence rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā – uzņēmēji un izgudrotāji arvien vairāk novērtē rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības un savlaicīgi izvēlas aizsargāt savas preces un pakalpojumus, pasargājot sevi no ļaunprātīgas kopēšanas un atdarinājumiem. Pērn ir pieteikts lielākais nacionālo preču zīmju pieteikumu skaits pēdējo 15 gadu laikā – 2070 preču zīmes, no kurām vairāk nekā puse jeb 52% ir Latvijas izcelsmes zīmes. Savukārt, lai nodrošinātu labvēlīgu vidi Latvijas tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai, papildu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzībai, ir nepieciešami pasākumi efektīvai intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai – mērķtiecīgas reakcijas un tiesībsargājošo iestāžu savstarpējas sadarbības stiprināšana. Mūsu kopīgā apmācību iniciatīva ir viens no apliecinājumiem tam, ka notiek intensīvs darbs viltoto preču fenomena apkarošanā,” norāda PV direktors S.Laganovskis.

Ar labāko praksi dalīsies vadošie eksperti no Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja, Dānijas Muitas aģentūras, Maltas Finanšu ministrijas Muitas departamenta, ASV Muitas un robežkontroles dienesta, kā arī VID MP un VP ENAP pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26497874
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.