Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gada deviņos mēnešos no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis 1 444 967 euro 15.10.2019


2019. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 444 967 euro apmērā 88 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 093 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2019. gada deviņos mēnešos bija 1 322 euro.

Salīdzinājumam, 2018. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 040 974 euro apmērā 62 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 046 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gada deviņos mēnešos bija 995 euro.

Kopā 2019. gada deviņos mēnešos pieņemti 1 155 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2019. gada deviņos mēnešos izmaksātas:

  • MAS “Tosmares kuģubūvētava” 138 darbinieka prasījumu apmierināšanai 359 798 euro apmērā;
  • MSIA “Lumenix fabrika” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai 74 758 euro apmērā;
  • MSIA “Zilā Lagūna” 77 darbinieku prasījumu apmierināšanai 69 213 euro apmērā;
  • MSIA “Megave 2018” 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai 55 906 euro apmērā;
  • MSIA “Rockabilly house” 37 darbinieku prasījumu apmierināšanai 52 459 euro apmērā.

2019. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 217 115 euro. Salīdzinājumam, 2018. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 165 495 euro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

 

Informāciju sagatavoja

Maksātnespējas kontroles dienests

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67099158

E-pasts: emmerihs.liepins@mkd.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.