Maksātnespējas kontroles dienests 2018. gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis 1 278 486 euro 15.01.2019


2018. gadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 278 486 euro apmērā 83 maksātnespējīgo uzņēmumu 1252 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gadā bija 1017 euro.

Salīdzinājumam, 2017. gadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 328 291 euro apmērā 85 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 425 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2017. gadā bija 930 euro.

Kopā 2018. gadā pieņemti 1316 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2018. gadā izmaksātas:

  • MSIA “Sabiedrība IMS” 171 darbinieka prasījumu apmierināšanai 248 268 euro apmērā;
  • MSIA “Ardžuna” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai 73 678 euro apmērā;
  • MSIA “Arnis” 60 darbinieku prasījumu apmierināšanai 69 067 euro apmērā;
  • MSIA “GWG Wastecare Solutions” 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai 67 093 euro apmērā;
  • MSIA “Termināls Vecmīlgrāvis” 64 darbinieku prasījumu apmierināšanai 51 875 euro apmērā;
  • MSIA “Eco Green Line” 30 darbinieku prasījumu apmierināšanai 46 121 euro apmērā;
  • MAS “Druva Food” 44 darbinieku prasījumu apmierināšanai 43 265 euro apmērā;
  • MSIA “Alumax Group” 26 darbinieku prasījumu apmierināšanai 35 226 euro apmērā;
  • MSIA “Balvu maizīte” 30 darbinieku prasījumu apmierināšanai 35 203 euro apmērā;
  • MSIA “Engineering Steel” 90 darbinieku prasījumu apmierināšanai 33 296 euro apmērā.

2018. gadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 225 720 euro. Salīdzinājumam, 2017. gadā Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 192 381 euro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

 

 

Informāciju sagatavoja

Maksātnespējas kontroles dienests

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67099158

E-pasts: emmerihs.liepins@mkd.gov.lv

 

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.