Likumi.lv jaunums: atsauce uz tiesību aktu un pantu 11.01.2019


Tiesību aktu vietne Likumi.lv saviem lietotājiem piedāvā jaunu iespēju - ērti iegūt atsauci uz tiesību aktu kopēšanai tekstā. Atsauce ietver nosaukumu, publikācijas informāciju un saiti.

Minētās pozīcijas var dažādi kombinēt vai izvēlēties tikai vienu no tām. Ir iespēja iegūt atsauci (un saiti) arī uz konkrētu pantu. Skat. atsauču piemērus.

Tikai nosaukums

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi".

Nosaukums un saite

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi

Nosaukums un publikācijas informācija

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi". Latvijas Vēstnesis, 122 (5440), 27.06.2015.

Atsauce un saite uz 90. pantu

Latvijas Republikas Satversme, 90. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p90

Atsauce un saite uz 3. panta vēsturisko redakciju (01.01.2001)

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", 3. pants. https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli/redakcijas-datums/2001/01/01#p3

 

Iesakām izmantot atsauces:

  • savstarpējā saziņā;
  • sociālajos tīklos;
  • publikācijās;
  • izstrādājot dokumentus;
  • gatavojot tiesību aktu projektus.

 

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte

Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”

Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675

Mob.: +371 29672420

santa.samite@lv.lv

www.lv.lv

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.