Intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana uz ES robežām un dalībvalstīs: 2013.–2017. gada rezultāti 25.09.2019


Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs ir nācis klajā ar ziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam uz ES robežām un ES dalībvalstīs.

Ziņojumā tiek sniegts visaptverošs pārskats par viltotu preču aizturēšanu no 2013. līdz 2017. gadam, par kurām ACIST datubāzē ir ziņojušas ES dalībvalstis. Šī pārskata mērķis ir informēt tiesībsargājošās iestādes un politikas veidotājus par aizturēto viltoto un pirātisko preču apjomiem, tendencēm un aplēsēm, kas turpmāk kalpos par pierādījumu bāzi politikas veidošanai ES dalībvalstīs.

Analizētie dati liecina, ka no 2013. gada līdz 2017. gadam ES tika aizturēts aptuveni 438 miljoni viltotu preču. Šis apjoms ir ekvivalents ar vienu aizturētu viltotu preci uz katru ES pilsoni (vecumā no 15 gadiem) attiecīgajā periodā. Aptuveni 30–40% no viltotām precēm tika aizturētas uz ES robežām, savukārt pārējās tika aizturētas valstu tirgos. Aizturēto viltoto preču aplēstā vērtība bija aptuveni 12 miljardi EUR, kas ir gandrīz ekvivalenta Maltas 2018.gada IKP.

Aptuveni 70–85% no aizturēto preču kopējās vērtības bija iekšzemes tirgos, savukārt pārējo daļu vērtības veidoja aizturētās preces uz ES robežām. Desmit ES dalībvalstu aizturēto preču apjoms veidoja gandrīz 90% no kopējā aizturētā preču apjoma un 95% no kopējās aplēstās viltoto preču vērtības. Itālijā bija visaugstākie rādītāji, proti, 54% no kopējā aizturētā preču apjoma un 60% no kopējās viltoto preču aplēstās vērtības. Četras visbiežāk aizturētās preču kategorijas bija apģērbu aksesuāri, rotaļlietas, ierakstīti CD/DVD un cigaretes. Šīs kategorijas veidoja vairāk nekā 33% no kopējā aizturētā preču apjoma.

Attiecībā uz aizturēto viltoto preču aplēsto vērtību – līdzīgi kā iepriekš – četras kategorijas, kas veidoja vislielāko vērtību, bija apģērbu aksesuāri un ierakstīti CD/DVD, kā arī rokaspulksteņi un somas, kabatas portfeļi un naudasmaki. Rokaspulksteņi un somas, kabatas portfeļi un naudasmaki veidoja gandrīz 50% no viltoto preču aplēstās vērtības.

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos visbiežāk (70%) tiek konstatēti preču zīmju tiesību pārkāpumi.

Šis ziņojums sniedz uz pierādījumiem balstītu analīzi par agrākiem viltotu preču aizturēšanas gadījumiem, lai palīdzētu ES tiesībsargājošām iestādēm cīnīties pret viltošanu un pirātismu.

Datu analīze ietver tikai ACIST kopienas savāktos datus, un tāpēc tā ir atkarīga no šo datu veida, informācijas detalizētības un aptvēruma.  ACIST ir elektronisks rīks, kurā tiek apkopota un iegūta informācija par preču aizturēšanu (uz robežām un iekšējā tirgū). Elektroniskā rīka mērķis ir nodrošināt datu apkopošanu un prognozēšanu ES līmenī, definēt kopīgus standartus un atvieglot informācijas ievadi.

Ziņojuma kopsavilkums latviešu valodā ir atrodams šeit >>>

Ziņojuma pilnā versija ir atrodama šeit >>>

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.