Datu valsts inspekcija stiprina sadarbību ar Vācijas Reinzemes-Pfalcas iestādi Datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos 03.12.2019


Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību telpas paplašināšanos Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) kontekstā par uzraudzības iestāžu savstarpēju sadarbību un informācijas apmaiņu, Datu valsts inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) no š.g. 25.-29. novembrim pieredzes apmaiņā viesojās pārstāvis no Reinzemes-Pfalcas iestādes Datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz), kurš specializējas veselības un sociālo lietu jomās, kā arī risina akreditācijas un sertifikācijas jautājumus. Vizīte tika organizēta, lai apmainītos ar labo praksi un pieredzi personas datu aizsardzības jomā, tostarp apspriestu dažādus Regulas piemērošanas jautājumus, kā arī abu iestāžu darba organizācijas procesus.

Vizītes laikā Vācijas pārstāvis iepazinās ar Inspekcijas darbības galvenajiem pamatprincipiem, struktūru, resursiem, stratēģiskajiem virzieniem un izaicinājumiem personas datu apstrādes jomā, kā arī apmeklēja Inspekcijas struktūrvienības, lai iepazītu to ikdienas darba pienākumus, galvenos kompetenču jautājumus, kā arī 26.novembrī apmeklēja Datu valsts inspekcijas projekta “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām” (DPSME) ietvaros organizēto konferenci “Dati ir vērtība – sargā tos!”, kā arī salīdzinošā skatījumā dalījās ar savas pārstāvētās iestādes labo praksi par normatīvo regulējumu, darba organizatoriskajiem pasākumiem, sūdzību izskatīšanas kārtību, piemērotajiem sodiem, pārrobežu lietu izskatīšanas aspektiem.

Daloties ar gūtajiem iespaidiem, Vācijas kolēģis norādījis, ka “arī Reinzemes-Pfalcas mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību, tāpēc es esmu ļoti priecīgs par apmaiņas projekta realizāciju Latvijā. Inspekcijas 26. novembrī organizētā konference ar starptautiska mēroga speciālistiem no Latvijas, Polijas, Lietuvas un Bulgārijas bija ļoti interesanta. Arī pieredzes apmaiņa sūdzību izskatīšanā, paziņojumu par datu pārkāpumiem apstrādē, akreditācijas jautājumos bija ļoti vērtīga. Inspekcijas pieredzi iekļaušu ikdienas darba dzīvē Vācijā, it īpaši procesus digitalizācijas jomā”.

Vizītes noslēgumā puses apliecināja tikšanās ievērojamo nozīmi un vēlmi turpināt stiprināt Vācijas un Latvijas iestāžu savstarpējo sadarbību personas datu aizsardzības jomā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.