Četros mēnešos ierosinātas 456 maksātnespējas lietas 12.05.2005


Šogad četros mēnešos Latvijas apgabaltiesās ierosinātas 456 maksātnespējas lietas, no tām aprīlī ierosinātas 110. Par to liecina valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” apkopotā statistika.

Lielākais ierosināto maksātnespējas lietu skaits ir bijis Rīgas apgabaltiesā, tur aprīlī ierosinātas 50 maksātnespējas lietas, savukārt vismazāk –12 lietas ierosinātas Vidzemes apgabaltiesā.

Statistikas dati rāda, ka laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 30.aprīlim pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieteikumiem ierosinātas 189 lietas. Aprīļa mēnesī Valsts ieņēmumu dienests Latvijas apgabaltiesās iesniedzis 44 pieteikumus par maksātnespējas ierosināšanu.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka aprīlī turpinājusies augsta sertificēto maksātnespējas procesa administratoru aktivitāte – vidējais uz vienu lietu pieteikušos administratoru kandidātu skaits bija 38.

Rekordaugsta aktivitāte joprojām novērojama Rīgā. Aprīlī tur uz vienu uzņēmumu vidēji bija pieteikušies 58 administratori.

Pilnīgus statistikas datus iespējams iegūt Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapā www.mna.gov.lv sadaļā „Statistika”, kur apkopota informācija pa Latvijas apgabaltiesām.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.