Beidzas pieteikumu iesniegšana bezpeļņas organizāciju – kooperatīvo sabiedrību un valsts izglītības un kultūras institūciju – pārreģistrācijai 31.08.2005


Trešdiena, 31. augusts ir pēdējā diena, kad bezpeļņas organizācijas kooperatīvās sabiedrības un tās valsts izglītības un kultūras institūcijas, kuras darbojas kā bezpeļņas organizācijas, vēl var iesniegt Uzņēmumu reģistrā (UR) pieteikumu pārreģistrācijai.

Pārreģistrācija attiecas tikai uz tām kooperatīvajām sabiedrībām, kurām ir bezpeļņas organizācijas statuss. Tām ir jāpārreģistrējas, veicot izmaiņas statūtos un atceļot bezpeļņas organizācijas statusu. Līdz šim UR pavisam bija reģistrēta 561 bezpeļņas organizācija kooperatīvā sabiedrība. Arī turpmāk visu kooperatīvo sabiedrību darbību regulēs likums “Par kooperatīvajām sabiedrībām”.

Savukārt valsts bezpeļņas organizācijas, kuras darbojas izglītības un kultūras jomā (tādas pavisam ir 38) saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu jāpārreģistrē komercreģistrā kā kapitālsabiedrības, jāpārveido par nodibinājumiem vai valsts iestādēm, vai jāpiesaka likvidācijai. Lai gan Komerclikuma reforma noslēdzās pagājušā gada 31. decembrī, valsts un pašvaldību uzņēmumiem pēdējā diena pārreģistrācijas pieteikumu iesniegšanai bija 1. novembris. Tomēr 2004. gada 4. novembrī Saeima akceptēja grozījumus Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā, nosakot, ka zinātnes, kultūras un izglītības iestādēm bezpeļņas organizācijām pārreģistrācijas termiņš ir 2005. gada 1. septembris, bet šī likuma grozījumi, kuri stājās spēkā šā gada 1. augustā, paredz, ka bezpeļņas organizācijām zinātniskajām institūcijām pārreģistrācijas termiņš pagarināts līdz nākamā – 2006. – gada 18. maijam.

Pārreģistrācijas noteikumi atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumam neattiecas uz valsts bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” un valsts bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”.

Ja pieteikums bezpeļņas organizācijas valsts izglītības un kultūras institūcijas pārreģistrācijai netiks iesniegts, UR attiecībā pret nepārreģistrētajiem uzņēmumiem izdarīs ierakstu par darbības izbeigšanu  un šo uzņēmumu sarakstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kreditoru prasījumu pieteikšanai. Kreditoru prasījumi būs piesakāmi UR un to pieteikšanas termiņš ir trīs mēneši no publikācijas dienas. Ja trīs mēnešu laikā no publikācijas dienas neviens kreditors nepieteiksies, uzņēmums tiks izslēgts no uzņēmumu reģistra (būs notikusi tā likvidācija vienkāršotā kārtībā).

Savukārt attiecībā uz nepārreģistrētajām bezpeļņas organizācijām kooperatīvajām sabiedrībām UR pēc šā gada 1. septembra būs tiesīgs iesniegt tiesā prasību par darbības apturēšanu, jo to statūti neatbildīs likuma prasībām.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.