Nozares ziņas


Sociālā uzņēmējdarbība var kļūt par veiksmīgu risinājumu notiesāto un bijušo notiesāto nodarbinātības veicināšanai

05.06.2018 2018. gada 30. maijā diskusijā "Sociālā uzņēmējdarbība kā iespējamais atbalsts un resocializācijas instruments jaunas dzīves sākumam pēc ieslodzījuma", ko organizēja Tieslietu ministrija (TM) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) un Valsts probācijas dienestu (VPD), ieslodzījuma vietu, VPD, nevalstisko organizāciju, TM un Labklājības ministrijas eksperti runāja par turpmākās sadarbības virzieniem, kas varētu nodrošināt sociālo uzņēmumu līdzdalību un ieguldījumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgū.

Pieejami konferences "Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana" videoieraksti

05.06.2018 Šī gada. 21.maijā norisinājās konference “Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana”, ko organizēja Tiesu administrācija sadarbībā ar Tiesnešu ētikas komisiju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros. Ir iespējams noskatīties videoierakstus ar konferences pirmo daļu, kas satur gan vietējo, gan ārvalstu ekspertu priekšlasījumus par efektīvas un ētiskas tiesas sēdes vadīšanas nosacījumiem, kā arī divas paneļdiskusijas - "Negodprātīga procesuālo tiesību izmantošana tiesas sēdē - novēršanas līdzekļi un robežas” un "Tiesneša ētiska uzvedība tiesas sēdē".

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumam – 13

01.06.2018 2006.gada 1.jūnijā stājās spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kura mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai. Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas iedibināšanu mazaizsargātām personām ir nodrošinātas tiesības saņemt juridisko palīdzību, tādējādi veicinot savlaicīgu un kvalitatīvu savu tiesību aizsardzību un strīdu risināšanu, sabiedrības un indivīda drošību no sociālā un tiesiskā aspekta.

Valsts valodas centrs jau septīto reizi noteiks latviešu valodas videi draudzīgākos apkalpojošās sfēras uzņēmumus

31.05.2018 Šodien, 2018. gada 31. maijā, Valsts valodas centrs sadarbībā ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām jau septīto reizi uzsāk akciju "Latviešu valodai draudzīga vide", lai noteiktu apkalpojošās sfēras uzņēmumus, kas vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu.

Latvijā tiekas 9 Eiropas valstu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji, lai dalītos labākajā praksē viltojumu apkarošanā

23.05.2018 Aptuveni 2,5% no pasaulē saražotās produkcijas tiek viltota, liecina Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (EU Observatory) pētījumu dati. Viltoto preču un pirātisma apkarošana ir liels izaicinājums, ar kuru ikdienā saskaras tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē.

Pārstāvji no 17 Centrāleiropas un Baltijas valstīm dalās pieredzē ar intelektuālā īpašuma stratēģiju izstrādi un ieviešanu valstu praksē

18.05.2018 Patentu valde sadarbībā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju š.g. 9.-10. maijā rīkoja Centrāleiropas un Baltijas valstu reģionālo semināru “Intelektuālā īpašuma stratēģiju izstrāde un ieviešana valstu praksē”, kurā piedalījās nacionālo valstu intelektuālā īpašuma iestāžu vadītāji un eksperti no 17 valstīm.

Baltijas tiesu eksperti pulcējas Rīgā

17.05.2018 Šonedēļ no 17.maija līdz 18.maijam Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek Otrā Baltijas valstu tiesu ekspertu sanāksme par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti. Uz sanāksmi pulcējas tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu laboratorijām.

VTEB vadītāja piedalās ENFSI ikgadējā sanāksmē Budapeštā

16.05.2018 Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju ikgadējā sanāksmē, kas šogad no 15. līdz 18.maijam notiek Budapeštā, Ungārijā.

Tiesu prakses apkopojums par līdzsvaru starp tiesībām uz informāciju un Eiropas Savienības pamattiesībām

16.05.2018 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/48 / EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (IPRED) 8. panta 1. punktu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes tiesvedības kontekstā, atbildot uz prasītāja pamatotu un samērīgu prasību, var pieprasīt pārkāpējam sniegt informāciju par precēm vai pakalpojumiem, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī pieprasīt informāciju par to izcelsmi un izplatīšanas tīkliem.

Administratora pretendenta eksāmenu nokārtojuši un amatā iecelti 8 maksātnespējas procesa administratori

09.05.2018 Maksātnespējas administrācija (MNA) 2018.gada aprīlī rīkoja administratora pretendentu eksāmenu, kuru bija tiesības kārtot 26 personām. Visas trīs eksāmena daļas nokārtoja un amatā iecelti astoņi maksātnespējas procesa administratori.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.